Plik JKP_VAT obowiązkowy dla mikroprzedsiębiorców! Z czym wiążą się zmiany?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy objęci zostali obowiązkiem comiesięcznego składania raportów księgowych w postaci plików JPK_VAT. Do tej pory, plik ten musiały przygotowywać jedynie duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. Przygotowano również nowy schemat struktury pliku JKP_VAT, który również zaczął obowiązywać z początkiem bieżącego roku. Warto wiedzieć, jakie obowiązki niosą za sobą wspomniane zmiany, aby uniknąć nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.

Czym tak w ogóle jest plik JPK? Jest to Jednolity Plik Kontrolny, będący formą zestawienia informacji na temat operacji gospodarczych, dokonywanych przez przedsiębiorcę w wybranym okresie. JPK jest to plik elektroniczny, a dane niezbędne do jego utworzenia pobierane są bezpośrednio z systemów księgowo-finansowych. JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców wprowadzony został przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Wyróżnić można siedem struktur JPK:
  • księgi rachunkowe (JPK_KR),
  • wyciąg bankowy (JKP_WB),
  • magazyn (JKP_MAG),
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JKP_VAT),
  • faktury VAT (JKP_FA),
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (JKP_PKPIR),
  • ewidencja przychodów (JKP_EWP).
Wymienione wyżej struktury, przesyłane są dopiero na żądanie urzędu skarbowego, jednak w przypadku JKP_VAT, należy go obligatoryjnie doręczać do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, bez wezwania organu podatkowego. Co ważne, za miesiące od września do grudnia 2017 r., należy przygotować pliki JKP_VAT według dotychczasowej struktury. Nowa struktura obowiązuje zatem od stycznia 2018 (z terminem złożenia do 25 lutego 2018). Oczywiście, z obowiązku wyłączeni są ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Nowa wersja struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT, została opunlikowana na stronie Biuletynu Informacji Ministerstwa Finansów. Można ją znaleźć pod poniższym adresem: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/20171013.Schemat_JPK_VAT%283%29_v1-0.xsd

Jakie zmiany nastąpiły w stosunku do poprzedniej struktury pliku JPK_VAT? Przede wszystkim, plik ma być łatwiejszy do wypełnienia, a kwestie, które budzą wątpliwości, mają być wyjaśniane bez konieczności odwiedzin w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów wprowadziło niniejsze uproszczenia w związku z konsultacjami, przeprowadzonymi z przedsiębiorcami. Ograniczona została liczba pól do wypełnienia, w tym np. w części zawierającej dane adresowe podmiotu. Nastąpiła również zmiana, mająca na celu uporządkowanie kolejnych plików, które składane są w ramach korekty za ten sam okres. Składany za dany okres plik JPK_VAT w polu „cel złożenia” oznaczony będzie jako „0”, natomiast kolejne korekty będą odpowiednio numerowane (1, 2, 3, itd.). W nowej strukturze JPK_VAT znalazło się również pole, w którym możliwe jest wpisanie adresu e-mail podatnika. Dzięki temu, w przypadku wątpliwości możliwe będzie złożenie korektu za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie

Warto pamiętać o tym, że plik JPK_VAT musi zawierać podpis. Dozwolone są tutaj dwie formy: bezpieczny podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany. Dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów „Klient JPK 2.0”, możliwe jest wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego jedną z dwóch wymienionych form podpisu za pośrednictwem Internetu. Oczywiście, powyższe wskazówki dotyczą tych podatników, którzy sami rozliczają podatek VAT z organem podatkowym. W przypadku osób korzystających z usług biura rachunkowego, nie ma konieczności przygotowywania JPK_VAT na własną rękę. Warto jednak mieć świadomość podtawowych informacji, zasad i terminów, które zawarte zostały w niniejszym artykule. W przypadku niezłożenia JPK na czas, urząd skarbowy może wyciągnąć konsekwencje wobec podatnika w postaci sankcji karno-skarbowych. Mimo dodatkowego obowiązku, jaki nałożony został na mikroprzedsiębiorców, warto zwrócić uwagę na pewien pozytywny dla nich aspekt – elektroniczne kontrole skarbowe będą dużo bardziej komfortowe niż te tradycyjne, odbywające się na ogół w siedzibie firmy.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera
Śledź też nasz profil na Twitterze