Nowe klauzule niedozowolone

W 2017, jak co roku pojawiły się nowe klauzule niedozwolone, z którymi warto się zapoznać w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Czym są klauzule niedozwolone (zwane również klauzulami abuzywnymi)? W skrócie – jest to dodatkowa forma ochrony konsumentów przed nadużyciami ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. W przypadku profesjonalnych usług świadczonych przez niektóre firmy, podpisywane przez klientów umowy bywają skomplikowane i nie do końca zrozumiałe. Instytucja klauzul niedozwolonych zapewnia klientom ochronę w przypadku podpisania umowy zawierającej zapisy rażąco naruszające ich interesy. Na mocy przepisów kodeksu cywilnego, niedozwolone postanowienia umowne, nie są dla konsumenta w żaden sposób wiążące, nawet jeśli dobrowolnie złożył on swój podpis na umowie. Prowadząc firmę, warto znać podstawowe klauzule niedozwolone, aby uniknąć sytuacji w której sporządzane umowy zawierałyby zapisy zabronione prawem. W 2017 roku na liście UOKiK pojawiło się kilkadziesiąt nowych postanowień niedozwolonych. Poniżej opisane zostały najważniejsze z nich.

Prowadząc działalność handlową w Internecie, niektórzy przedsiębiorcy wymagali od klientów sprawdzenia przesyłki (np. ze sprzętem elektronicznym) w obecności kuriera, co stanowić miało podstawę ewentualnego zwrotu. Nie jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, podobnie jak stawiany przez kilka firm wymóg, aby odsyłany z powrotem towar nie nosił żadnych śladów użytkowania oraz zapakowany był w oryginalne pudełko. Niedozwolony jest również zapis mówiący o tym, że „paragon lub faktura VAT, będące dowodem zakupu, stanowią podstawę do jakichkolwiek reklamacji lub zwrotów”. Zgodnie z prawem, zgubienie paragonu lub faktury przez klienta, nie odbiera mu możliwości złożenia reklamacji lub dokonania zwrotu towaru.

Kilkukrotnie w 2017 roku na liście niedozwolonych postanowień pojawiły się zbliżone do siebie fragmenty regulaminów, w których przedsiębiorcy utrzymywali, iż ewentualne spory w zakresie wyszczególnionych w regulaminie stosunków, rozstrzygał będzie wyznaczony przez nich sąd, na ogół właściwy dla siedziby sprzedającego. Oczywiście, nie jest to zapis zgodny z aktualnie obowiązującym stanem prawnym – konsument ma prawo zwrócić się do sądu konsumenckiego, znajdującego się przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Warto pamiętać również o tym, że przedsiębiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za zdjęcia, opisy i dane techniczne produktów, które oferują. Nie można zatem zrzekać się tej odpowiedzialności i nakazywać klientom każdorazowe sprawdzenie parametrów w oficjalnym katalogu producenta. Część sklepów internetowych zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie sklepu, polegających na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub stanu towaru lub w przypadku sytuacji wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych klienta. Klauzule niedozwolone, które pojawiły się na liście UOKiK w 2017 roku jednoznacznie wykluczają tego typu praktyki.

Ostatnim typem niedozwolonych klauzul, które kilkukrotnie pojawiły się w wyrokach z 2017 roku, były kwestie dotyczące rozpatrywania reklamacji. Zakazane jest jej odrzucenie w przypadku niewypełnienia przez klienta zgłoszenia reklamacyjnego, jak również odsyłanie paczki bez numeru reklamacji do klienta na jego koszt. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterek, nie może żądać od klienta opłaty za diagnostykę i koszt wysyłki.

Prowadząc działalność gospodarczą, warto znać podstawowe zapisy, traktowane jako klauzule niedozwolone. Często bowiem, tego typu postanowienia mogą znajdować się w regulaminie całkowicie bez złej woli przedsiębiorcy, a mimo to stanowić podstawę do roszczeń konsumentów oraz innych nieprzyjemności. Każdy konsument, ma bowiem prawo powiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonego zapisu w umowie ze skutkiem zarówno dla przedsiębiorcy, jak również dla wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie danej klauzuli. Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia skutków danej praktyki przedsiębiorcy oraz nałożyć na niego karę pieniężną. UOKiK regularnie przeprowadza także kontrole wzorców stosowanych w umowach przez przedsiębiorców z różnych branż, w związku z czym warto zapewnić sobie spokój i zadbać o zgodność stosowanego przez siebie regulaminu z obowiązującym prawem, a w przypadku wystąpienia wątpliwości - skonsultować je z prawnikiem.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera
Śledź też nasz profil na Twitterze